Over OPG Landscape

OPG Landscape is gespecialiseerd in het maken van plannen voor de (semi) openbare ruimte in stedelijk en landelijk gebied. De plannen kenmerken zich door heldere concepten die zich laten vertalen in herkenbare lijnvoeringen en overzichtelijke ruimtelijke

Projectleiding en projectparticipatie

OPG landscape participeert als bureau met een grote civiel- en cultuurtechnische affiniteit in projecten van diverse aard. Wij geven leiding of ondersteuning aan landschapsinrichtingsprocessen; van conceptniveau tot ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en directievoering. Daar waar een specialisatie nodig is om de opdracht op efficiënte wijze aan te pakken, werkt OPG Landscape samen met ontwerpers, landschapsarchitecten, ecologen, hydrologen en/of civiel- en cultuurtechnici.

Bureau

Marcel Opgenoort

Het bureau is opgericht door ing. Marcel Opgenoort. Hij heeft zijn eerste werkervaring opgedaan bij Buys en Van der Vliet (heden: MTD Landschapsarchitecten) en TAKEN Landschapsarchitectuur & Ecologie.


Bekijk het  uitgebreid C.V. van Marcel Opgenoort


OPG Landscape

Postadres en bezoekadres
Het Klooster 8
6986 BN  Angerlo

Route?

T. +31(0)313-48 24 66
M. +31(0)6-111 99 646
(Marcel Opgenoort)

E-mail: info@opglandscape.nl


KVK: 917.68.56

IBAN: NL41 RABO 0158799569

BTW: NL8187.96.157.B01