Projecten

|

Hōlt Zevenaar | 2023 | Hōlt Zevenaar

Red Concepts heeft de prijsvraag gewonnen met invulling van deelgebied De Holtkamp in Zevenaar; de buurtgemeenschap van de toekomst. Dit in samenwerking met o.a. Marc Prosman Architecten en OPG Landscape. Het betreft een historisch erf waar 24 modulaire woningen worden gebouwd.
... meer >


Inrichting buitenruimte Jan Linders te Swalmen | 2022 | Inrichting buitenruimte Jan Linders te Swalmen

Jan Linders (in toekomst Albert Heijn) verhuist naar het Dr. Crasbornplein in Swalmen. De winkel zal tevens worden vergroot en een inpandige ruimte krijgen voor laden en lossen. Het parkeerterrein zal o.a. volledig opnieuw worden ingericht. OPG zal o.b.v. het masterplan van HevoFame het ontwerp uitwerken en de uitvoeringsvoorbereiding verzorgen.
... meer >


Recreatiepark Roldewoud te Rolde | 2022 | Recreatiepark Roldewoud te Rolde

Het Roldewoud wordt een kleinschalig villapark voor recreatief gebruik. Het is naadloos ingepast in het bestaande bosrijke landschap. In samenwerking met Ton Thus is een inpassingsplan opgesteld.
... meer >


Riwis Apeldoorn | 2022 | Riwis Apeldoorn

Aan de Tannhäuserstraat te Apeldoorn is een appartementengebouw gerealiseerd die is bedoeld voor GGZ ouderen, mensen die psychische begeleiding nodig hebben. OPG heeft ism Anneke Jepma van Knopp hiervoor een ontwerp opgesteld inclusief benodigd onderzoek zoals inmeting, boomonderzoek en doorlatendheidsonderzoek.
... meer >


Sandevoerde Zandvoort | 2021 | Sandevoerde Zandvoort

Wij hebben in opdracht van Sandevoerde Ontwikkeling bv een verkavelingsplan opgesteld voor nieuwe chalets op een oude zandafgraving in Zandvoort. Een unieke locatie omgeven door glooiend duinlandschap, nabij de ingang van de Amsterdamse Waterleidingduinen.
... meer >


City Glamping Antwerpen | 2021 | City Glamping Antwerpen

Op verzoek van Landal Greenparks en Woodyworld hebben wij samengewerkt aan een unieke prijsvraag voor een stadcamping in Antwerpen. Een prachtige lokatie aan de Middenvijver op de westoever van de stad.
... meer >


Recreatiepark Sanduyn te Schoorl | 2019 | Recreatiepark Sanduyn te Schoorl

Sanduyn bestaat uit luxe en moderne beachlodges, aan de rand van de Schoorlse Duinen. Het terrein is licht geaccidenteerd en iedere woning bevindt zich op een ruime kavel met veel privacy. Wij hebben de gehele landschappelijke inpassing verzorgd. Van het positioneren van de 42 recreatiewoningen tot en met het uitwerken van de riolering/verlichting/bestrating en beplanting. Momenteel is het plan in uitvoering.
... meer >


Vijverhof, Berg en Dal | 2017 | Vijverhof, Berg en Dal

Vijverhof is een lokatie van ZZG zorggroep in transitie. Onlangs is een verpleeghuis gesloopt en is nieuwbouw gerealiseerd voor (her-)huisvesting van 32 bewoners 'beschemd wonen' in de Vlindertuin. De ontstane binnentuin is in samenwerking met Martine Konijn landschapsontwerp verder vorm gegeven en technisch voorbereid. Momenteel worden technische voorzieningen getroffen om het tegenoverstaande pand 'Bosrand' af te koppelen van de collectieve nutsvoorzieningen en te voorzien van rechtstreekse aansluitingen. OPG coordineert deze werkzaamheden namens de ZZG zorggroep in samenwerking met Fame Planontwikkeling.
... meer >


Pelgrimlokatie, Den Burg (Texel) | 2017 | Pelgrimlokatie, Den Burg (Texel)

Na een selectieprocedure heeft OPG in samenwerking met Martine Konijn (landschapsontwerper) een ontwerp voor de buitenruimte mogen opstellen. Wij hebben samen met Stichting Woontij, Stichting Omring en Fame Planontwikkeling met succes mee mogen werken aan de uitwerking van een integraal concept die aansluit bij 'Beschermd Wonen' en 'Wonen met een plus'.
... meer >


Campanula, Lent | 2016 | Campanula, Lent

Als onderdeel van een klantgericht woonconcept voor oudere bewoners met dementie is een ontwerp voor de tuin gemaakt die aansluit bij deze doelgroep. Bewoners worden door de inrichting uitgenodigd om naar buiten te gaan en te bewegen. De nieuwe tuin zorgt voor ontspanning en speelt in op de zintuigen en de beleving van de seizoenen. Ook worden activiteiten en spontane ontmoetingen door de specifieke inrichting gestimuleerd.
... meer >


Im Borntal, Bad Sachsa (D) | 2015 | Im Borntal, Bad Sachsa (D)

Voor een locatie aan de zuidzijde van het Harz-gebied, aan de Borntal te Bad Sachsa, in Duitsland is een verkavelingsplan voor recreatiewoningen in samenwerking met Ton Thus landschapsarchitect opgesteld. Een unieke locatie met verrassende hoogteverschillen en rijke historie.
... meer >


KPC de Bazelstraat e.o., Dieren | 2014 | KPC de Bazelstraat e.o., Dieren

Het riool in de KPC de Bazelstraat en omgeving, te Dieren, is aan vervanging toe. Voor de gemeente Rheden het argument om tegelijk de openbare ruimte opnieuw in te laten richten. De gemeente heeft dit in de vorm van een D&C contract (Design & Construct) op de markt gezet. Roelofs Wegenbouw heeft, in samenwerking met OPG Landscape en Ton Thus, de invulling van de openbare ruimte verzorgd.
... meer >


MFA, Drempt | 2013 | MFA, Drempt

Voor de nieuwbouwlocatie van het Kulturhus te Voor-Drempt is een ontwerp tot en met de werktekeningen gemaakt. In het plan zijn opgenomen; twee schoolpleinen voor de boven- en onderbouw, voorzieningen voor de naschoolse- en kinderopvang en een entree voor het dorpshuisgedeelte.
... meer >


De Nieuwhof, Westervoort | 2013 | De Nieuwhof, Westervoort

In opdracht van Oostzee Stedenbouw is een technisch ontwerp gemaakt voor de buitenruimte rondom het Kulturhus De Nieuwhof te Westervoort. Aansluitend is, in opdracht van de gemeente Westervoort, het RAW-bestek opgesteld. Ook is de directievoering en toezichthouding gedaan door OPG. De opdracht betreft een parkeerterrein voor 41 auto's, het vergroten van de bestaande watergangen rondom het terrein en de aanleg van diverse verblijfsgebieden voor de verschillende gebruikers van het Kulturhus.
... meer >


Mariendaal, Groesbeek | 2013 | Mariendaal, Groesbeek

In opdracht van Van Erk Planontwikkeling, ZZG zorggroep en Gemeente Groesbeek is door OPG Landscape een definitief ontwerp gemaakt voor de buitenruimte rondom de inbreidingslocatie Dorpsstraat & Mariendaal te Groesbeek. Voor de eerste fase, het woonrijp maken rondom blok A van Mariendaal, is door ons een RAW-bestek opgesteld, aanbesteed en wordt momenteel het werk in uitvoering begeleid.
... meer >


Duynvoet, Schoorl | 2013 | Duynvoet, Schoorl

Aan de rand van de Schoorlse duinen komt Duynvoet Schoorl, een kleine nederzetting van absoluut unieke buitenverblijven. De 13 moderne buitenverblijven worden een heerlijke, luxe 'hang-out' met een centrale loungehoek om een stijlvolle stookplaats. OPG-Landscape verzorgt het landschapsplan.
... meer >


Duynzoom, Texel | 2012 | Duynzoom, Texel

In opdracht van MNR Groep is door OPG Landscape i.s.m. Ton Thus een landschapsplan opgesteld voor de inpassing van 6 luxe recreatiewoningen in De Koog (gemeente Texel). In de vervolgfase is door OPG het definitief ontwerp, bestek, aanbesteding en uitvoeringbegeleiding verzorgd. Architectuur is verzorgd door Studio JVM uit Amsterdam, zie ook: www.studiojvm.nl
... meer >


Aardse paradijzen, Harkstede | 2012 | Aardse paradijzen, Harkstede

Aan de rand van Harkstede (gemeente Slochteren), op de plaats van een zandafgraving, zal een bijzonder woningbouwplan gerealiseerd worden.
... meer >


Dekkerswald, Groesbeek | 2011 | Dekkerswald, Groesbeek

In opdracht van ZZG zorggroep wordt een nadere uitwerking gegeven aan het masterplan Dekkerswald, dat door Oostzee Stedenbouw is opgesteld. In eerste instantie worden de investeringskosten in beeld gebracht voor de complete omvorming van de buitenruimte inclusief ondergrondse infrastructuur.
... meer >


Buitenduyn, Ameland | 2011 | Buitenduyn, Ameland

In opdracht van MNR Groep is een landschapsplan opgesteld voor de inpassing van een groepsaccomodatie in Hollum (gemeente Ameland). Door OPG Landscape wordt aansluitend het inrichtingsplan uitgewerkt in een definitief ontwerp, het bestek inclusief werktekeningen opgesteld en de prijsvorming/uitvoeringsbegeleiding verzorgd. Architectuur wordt verzorgd door Studio JVM uit Amsterdam.
... meer >


Weideduyn, Schoorl | 2010 | Weideduyn, Schoorl

MNR Groep uit Haarlem ontwikkelt op de binnenduinrand van Schoorl in de gemeente Bergen een uniek recreatiepark met 11 recreatiewoningen. Een prachtige lokatie dat ligt aan de voet van de klimduin van De Schoorlse Duinen. Inmiddels is de bouw van de recreatiewoningen afgerond. OPG Landscape verzorgde in de afrondende fase de eindoplevering en stelt een beheer- en onderhoudsadvies op; zie tevens www.mnrgroep.nl.
... meer >


Het Fortuyn van Harlingen | 2010 | Het Fortuyn van Harlingen

Voor de gemeente Harlingen is in samenwerking met MNR Groep een ontwikkelingsvisie opgesteld voor de zone aan de Westerzeedijk. Een en ander op basis van een recente studie die door BVR in januari 2008 is afgerond. Aansluitend is in opdracht van MNR Groep is door OPG Landscape een verkavelingsplan opgesteld voor recreatiepark 't Fortuyn van Harlingen. Dit als deeluitwerking van de eerder opgestelde ontwikkelingsvisie, die hieronder te vinden is. Onderdeel van het plan zijn onder andere drie molens, waarvan een werkende historische houtzagerijmolen.
... meer >


't Twiske, Oostzaan | 2009 | 't Twiske, Oostzaan

Voor 't Twiske, gelegen in de gemeenten Oostzaan, Landsmeer en Purmerend, is in samenwerking met MNR Property bv een ontwikkelingsvisie opgesteld. Een leidraad voor toekomstige ontwikkelingen op korte en middellange termijn. Om het exploitatietekort terug te dringen is voorgesteld te investeren in voorzieningen die aansluiten bij de behoefte van de hedendaagse (dag-)toerist met behoud en versterking van de natuurlijke aanwezige waarden en het vergroten van de identiteit van 't Twiske.
... meer >


Duynvallei, Schoorl | 2009 | Duynvallei, Schoorl

MNR Property bv te Haarlem ontwikkelt op de binnenduinrand van Groet in de gemeente Bergen een recreatiepark met 29 recreatiewoningen.
... meer >


Zandvang, Rekken | 2008 | Zandvang, Rekken

In opdracht van Roelofs Advies en Ontwerp uit Den Ham is door OPG Landscape een integrale visie opgesteld voor de herinrichting van de zandvang te Rekken (gemeente Berkelland). De visie maakt onderdeel uit van een "Design en Construct" -inschrijving aan het Waterschap Rijn en IJssel. Onderdelen van de visie zijn landschap, ecologie, cultuurhistorie, recreatie en beheer & onderhoud. Voor de invulling van deze visie is strategisch samengewerkt met Ton Thus van Taken bv en ecoloog H.J. Teekens. Door Roelofs is tevens een milieukundige en een hydroloog/sedimentoloog aan het projectteam toegevoegd.
... meer >


Roombeek, Enschede | 2008 | Roombeek, Enschede

OPG Landscape heeft voor Taken bv de projectleiding over de inpassing van de Roombeek op het terrein van het revalidatiecentrum Het Roessingh te Enschede verzorgd. In het plangebied is sprake van een 5-tal damduikers, een houten brug, een stuw en een fraaie stroomversnelling. Op 16 oktober 2008 is de Roombeek geopend en stoomt er eindelijk water door Van Heekpark en Het Roessingh.
... meer >