Nieuws van/over OPG Landscape

Wij houden u graag op de hoogte van nieuwsfeiten en nieuwsfeitjes ten aanzien van ons bedrijf en ons vakgebied.

Adreswijziging

18 mei 2020  »

Per 1 mei jl is het postadres gewijzigd in:

Het Klooster 8, 6986 BN te Angerlo.

Het bezoekadres is ongewijzigd: Oranjesingel 8, 6981 GZ te Doesburg.Drietal tuinen beschermd wonen opgeleverd

Drietal tuinen beschermd wonen opgeleverd |
27 juni 2017  »

Een drietal tuinen voor beschermd wonen zijn onlangs opgeleverd. De tuinen zijn door ons ontworpen in samenwerking met Martine Konijn en onze opdrachtgever ZZG zorggroep/Talis voor dementerende ouderen (lokatie Campanula te Lent en Juliana te Nijmegen) en ouderen met een somatische aandoening (lokatie De Vlechting te Nijmegen).

De tuinen zijn zo ingericht dat de bewoners worden gestimuleerd om naar buiten te gaan en te bewegen, zorgen voor ontspanning en spelen in op de zintuigen en de beleving van de seizoenen.

Door ons is aanvullend op het ontwerp ook de technische voorbereiding verzorgd inclusief prijsvorming en directievoering.Een wereldwijzer voor Doesburg

Een wereldwijzer voor Doesburg |
22 juni 2017  »

Niet alleen een aantal “wereldsteden” in de vier windstreken kregen een plaatsje op deze wereldwijzer, maar ook vriendschapsstad Friedrichstadt (Dld), de vestigingsplaats van een bevriende Rotary-club Gladbeck Kirchhellen en een aantal steden in verschillende werelddelen, waarmee Doesburg zich verbonden voelt. Een plaats is uiteraard ook ingeruimd voor een paar belangrijke Hanzesteden.

Een initiatief van Rotaryclub Doesburg, naar ontwerp van Marcel Opgenoort in samenwerking met Rick Smeenk.

Bekijk publicatie »Kindergasthuis De Boeg verdient aandacht

Kindergasthuis De Boeg verdient aandacht |
05 januari 2015  »

Esther van het Hof wil een kindergasthuis opzetten in Groesbeek voor kinderen met een ernstige of levensbedreigende ziekte die vaak in ziekenhuizen liggen. In veel gevallen is de afstand te groot om regelmatig naar huis te gaan of is er thuis geen veilige of stabiele situatie. Voor deze kinderen komt er een speciaal ingericht huis waar de kinderen samen kunnen zijn met ouders, familie en vriendjes in een huiselijke sfeer.

OPG heeft inmiddels belangeloos voor de herinrichting van de tuin een schetsontwerp opgesteld; zie hiernaast. Middels 'crowdbuilding' en andere vormen van sponsoring hopen we dat het initiatief glansrijk slaagt.

Bekijk publicatie »MFA Drempt nadert voltooiing

MFA Drempt nadert voltooiing |
25 april 2014  »

Door Hoornstra uit Doesburg wordt de laatste fase aangelegd inzake inrichting buitenruimte rondom de MFA te Drempt.

Voor het parkeerterrein is gekozen voor een speciale waterdoorlatende betontegel uit Duitsland; zie foto.

 Faberstraat Dieren heringericht

Faberstraat Dieren heringericht |
24 april 2014  »

De  eerste straat van de reconstructie 'Tuindorp Dieren', de Faberstraat, is met succes heringericht door Roelofs Wegenbouw.

De voor een tuindorp beeldkenmerkende hagen worden in het najaar toegevoegd.

 OPG Landscape ontwerpt volkspark 'Looierspark' te Doesburg

OPG Landscape ontwerpt volkspark 'Looierspark' te Doesburg |
22 januari 2014  »

Het terrein aan de Koppelweg – Looiersweg te Doesburg is tot voorkort in gebruik geweest als voetbalveld(en). Inmiddels is deze functie komen te vervallen en rijst de vraag welke herbestemming is gewenst.

Gezien de centrale ligging ten zuiden van de verdedigingslinie van de stad, de ligging tussen de haven, wijk De Ooi en De Linie ligt de aanleg van een volkspark voor de hand.

Vele activiteiten kunnen er ons inziens een plaats krijgen, zoals op het beoogde evenementenplein:

- Sjors Creatief; bouwen hutten in de zomervakantie (voortzetting van activiteiten)
- Winteractiviteit; ijsbaan op ondiep water
- Sportdag lokale scholen
- Trapveldje voor de buurt

In de voormalige kantine:

- Voorzieningen voor kampeerders
- Podium / terrasfunctie
- Theehuis (na verbouw/ /nieuwbouw)

Overige lokaties:

- Trekkersplaatsen voor wandelaars of fietsers die de Hanzeroute volgen (opz.tenten)
- Nabij het theehuis een fitness-route als buitenvoorziening
- Het plaatsen van een vogelkijkhut met informatievoorziening over de linie ter educatie
- Het realiseren van een natuurlijk podium / openluchttheater vb Pinkenberg in Velp

Belangrijk voor een volkspark is natuurlijk de optimale bereikbaarheid, openheid en de daarmee samenhangende veiligheid.

- De bereikbaarheid van het park willen we door een brugverbinding vanuit de Linie aanzienlijk vergroten. Publiek vanuit de binnenstad/turfhaven zal hierdoor makkelijker zijn weg vinden naar het park.

- Aansluitend zal het park verder worden onthekt. Vanuit de Looiersweg kan daarmee eenvoudig het park worden betreden. De hoofdentree wordt ter hoogte van het Theehuis voorgesteld.

Komende zaterdag 25 januari wordt door de initiatiefnemer, GroenLinks, het plan nader toegelicht (14.00 - 16.00uur aan de koppelweg 18). Zie ook http://www.doesburgdirect.nl/groenlinks-doesburg-presenteert-stadspark-looierspark 

 

 Adreswijziging

Adreswijziging |
28 november 2012  »

Het postadres en fysieke adres van OPG Landscape is gewijzigd. Het volgende geldt vanaf heden:

Postadres: Veerpoortwal 12, 6981 BS Doesburg
Bezoekadres: Oranjesingel 8, 6981 GZ DoesburgNieuw project in Schoorl

Nieuw project in Schoorl |
21 september 2011  »

OPG werkt weer samen met MNR Groep aan een nieuw en exclusief vakantiepark in Schoorl. Het project beslaat 15 luxe 'stookplaatswoningen' die in een landelijke setting worden geplaatst. Het landschapsplan omvat onder meer gedeelten waar de vegetatie vrij spel krijgt om de aansluiting met de natuur van de Schoorlse Duinen naadloos te maken.De wadden vanuit de lucht

De wadden vanuit de lucht |
26 februari 2011  »

OPG maakte onlangs samen met MNR Groep een inspirerende gebiedsverkenningsvlucht over de waddeneilanden. Texel, Vlieland, Terschelling en Ameland werden vanuit de lucht landschappelijk bekeken en bewonderd. Het winterweer bracht veel prachtige, tijdelijke vormen met zich mee. Klik hier voor een fotoreportageOPG bouwt in Ghana voor het goede doel

27 november 2010  »

Van 13 november t/m 21 november is Marcel Opgenoort samen met het 'bouwteam' MNR naar Ghana geweest. Onder leiding van Eric ter Huurne, vrijwilliger van Habitat for Humanity, is letterlijk gebouwd aan een permanente woning. Zie hieronder leuk videomateriaal:
Artikel Houtblad: over toepassing Plato in geluidscherm

18 november 2010  »

Voor het geluidscherm langs de A35 is een grote hoeveelheid Plato-hout toegepast. In onderstaand artikel in het Houtblad wordt door Marcel Opgenoort nader ingegaan op het proces, ontwerp en techniek.

Bekijk publicatie »OPG Landscape

Het Klooster 8
6986 BN  Angerlo

T. +31(0)313-48 24 66
M. +31(0)6-111 99 646 
(Marcel Opgenoort)

E-mail: info@opglandscape.nl

Contactformulier »