Zandvang, RekkenIn opdracht van Roelofs Advies en Ontwerp uit Den Ham is door OPG Landscape een integrale visie opgesteld voor de herinrichting van de zandvang te Rekken (gemeente Berkelland). De visie maakt onderdeel uit van een "Design en Construct" -inschrijving aan het Waterschap Rijn en IJssel. Onderdelen van de visie zijn landschap, ecologie, cultuurhistorie, recreatie en beheer & onderhoud. Voor de invulling van deze visie is strategisch samengewerkt met Ton Thus van Taken bv en ecoloog H.J. Teekens. Door Roelofs is tevens een milieukundige en een hydroloog/sedimentoloog aan het projectteam toegevoegd.
Actie: Integrale visie
Status: Prijsvraag / Niet actueel
Jaar: 2008
Opdracht: Roelofs, Den Ham
I.S.M.: Ton Thus
alle projecten »