Vijverhof, Berg en Dal


Vijverhof, Berg en Dal


Vijverhof is een lokatie van ZZG zorggroep in transitie. Onlangs is een verpleeghuis gesloopt en is nieuwbouw gerealiseerd voor (her-)huisvesting van 32 bewoners 'beschemd wonen' in de Vlindertuin. De ontstane binnentuin is in samenwerking met Martine Konijn landschapsontwerp verder vorm gegeven en technisch voorbereid. Momenteel worden technische voorzieningen getroffen om het tegenoverstaande pand 'Bosrand' af te koppelen van de collectieve nutsvoorzieningen en te voorzien van rechtstreekse aansluitingen. OPG coordineert deze werkzaamheden namens de ZZG zorggroep in samenwerking met Fame Planontwikkeling.
Actie: Ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding, prijsvorming en directievoering
Status: gereed
Jaar: 2017
Opdracht: ZZG zorggroep
I.S.M.: Martine Konijn (landschapsontwerper), Fame Planontwikkeling
alle projecten »