Campanula, Lent


Definitief ontwerp

Definitief ontwerp
Als onderdeel van een klantgericht woonconcept voor oudere bewoners met dementie is een ontwerp voor de tuin gemaakt die aansluit bij deze doelgroep. Bewoners worden door de inrichting uitgenodigd om naar buiten te gaan en te bewegen. De nieuwe tuin zorgt voor ontspanning en speelt in op de zintuigen en de beleving van de seizoenen. Ook worden activiteiten en spontane ontmoetingen door de specifieke inrichting gestimuleerd.
Actie: Ontwerp t/m uitvoeringsbegeleiding tuin beschermd wonen (PG)
Status: gereed
Jaar: 2016
Opdracht: ZZG zorggroep / Talis
I.S.M.: Landschapsontwerper Martine Konijn en Fame Planontwikkeling
alle projecten »